17-appartementen op terrein voormalig kantoorlocatie Scholtens/huishoudschool Andijk

ANDIJK – Steenveste B.V. uit Wognum heeft een plan ontwikkeld voor de bouw van 17 appartementen in Andijk op voormalige kantoorlocatie van Scholtens/Huishoudschool. Het betreft 9 betaalbare (is 85% van de NHG-grens) en 8 vrije sector koopappartementen. Steenveste is sinds 2016 eigenaar van de locatie. Ontwikkelaar heeft het plan besproken met de gemeente.

Het concept plan is op 29 april 2021 besproken in het College. Het college heeft destijds besloten in principe planologische medewerking te verlenen aan het verzoek en de klankbordgroep WABO om een standpunt te vragen. Het vragen van advies aan de klankbordgroep WABO is niet benodigd, daar een bestemmingsplanprocedure wordt doorlopen.

In de zomer van 2021 heeft ontwikkelaar de plannen aan omwonenden gepresenteerd en bewoners actief betrokken bij de planontwikkeling, teneinde rekening te houden met hun wensen en behoeften. Mede naar aanleiding van de reacties is het plan verder uitgewerkt en voorgelegd aan de welstandscommissie. Op 27 juli 2022 heeft de welstandscommissie op hoofdlijnen akkoord gegevens op het plan.

Met de ontwikkelaar is overeenstemming bereikt over de anterieure overeenkomst die de samenwerking vastlegt tussen de ontwikkelaar en de gemeente.