Zwembaden verlagen temperatuur water om energie te besparen

MEDEMBLIK – De toekomst van zwembaden staat onder druk door de stijgende energieprijzen. Om de zwembaden open te houden in de huidige economische situatie zal er drastisch ingegrepen moeten worden in uitgaven en kosten. Om mensen niet buiten te sluiten zal de overheid moeten ingrijpen voor het te laat is en er zwembaden omvallen. Dit lot dreigt zowel voor de publieke baden die overeind gehouden worden door subsidiegelden, als voor commerciële baden.

Shiva de Winter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid zegt: “Een zwembad is vaak niet winstgevend te krijgen en zal door de stijgende prijzen alleen maar dieper in de rode cijfers duiken. Het moet pijnlijk duidelijker gemaakt worden bij de overheid dat de houdbaarheidsdatum van verschillende zwembaden spoedig in zicht komt.

Al tijdens de coronaperiode bleek dat Den Haag geen flauw idee had wat het draaien van een zwembad kost. Zwemscholen en commerciële zwembaden liepen tegen een muur van onbegrip en werden door instanties naar de MKB-regelingen gestuurd. Daartegenover werden de publieke baden ondersteund door de SPUK IJZ (Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden).

De vraag is nu of Den Haag op tijd beseft dat het code rood is voor zwembaden. Het managen van stijgende prijzen en de toegankelijkheid voor bezoekers is topsport geworden. Het verlagen van de watertemperatuur is een noodgreep, maar, zoals directeur Bert Lavrijsen van Laco, dat 35 zwembaden exploiteert, zegt op NU.nl: “Bij banenzwemmen bijvoorbeeld kun je de temperatuur van het water misschien wel twee graden verlagen om energie te sparen. Maar baby’s en ouderen kun je met zo’n maatregel kwijtraken. Dat wil je ook niet.”

Welke politieke partij gaat dit onderwerp met spoed oppakken voor het te laat is? Het kan niet zo zijn dat zwembaden ten onder gaan en mensen niet meer kunnen zwemmen doordat er met oogkleppen op naar zwembaden gekeken wordt.