Zonder voldoende geld uit Den Haag loopt het Uitvoeringsprogramma RES gevaar in Medemblik, geen geld, geen mensen.

MEDEMBLIK – De gemeenten in Noord-Holland hebben samen met de provincie en de waterschappen een uitvoeringsprogramma, het RES.Om invulling te geven aan de RES is aan zeven uitvoeringstafels besproken welke samenwerking nodig is en hoe deze het beste vorm kan worden gegeven.
Afgelopen september 2021 hebben 250 ambtenaren, netbeheerders, ondernemers, maatschappelijke organisaties, volksvertegenwoordigers en inwoners meegedacht aan deze uitvoeringstafels waarbij telkens 1 onderwerp uit RES 1.0 werd behandeld. De uitkomsten van deze tafels voren nu mede de input voor het uitvoeringsprogramma.

Geen tot weinig geld

Uit de gesprekken aan de uitvoeringstafels en in de stuurgroepen is gebleken dat veel gemeenten over te weinig middelen en menskracht beschikken om de werksporen met de gewenste zorgvuldigheid uit te voeren. In het Uitvoeringsprogramma RES is daarom een winstwaarschuwing opgenomen. De regio kan de nieuwe taken alleen goed en tijdig uitvoeren als aan drie randvoorwaarden wordt voldaan: Het rijk moet middelen ter beschikking stellen voor de nieuwe taken die voortkomen uit de RES. De invoering van de Omgevingswet moet niet opnieuw worden uitgesteld. En de energie-infrastructuur moet op orde zijn om  projecten te kunnen aansluiten
West-Friesland kiest ervoor om in 2022 als eerste met regionale kaders te komen. Hieruit moet blijken hoe we duurzame energie gaan opwekken in West-Friesland. En, welke voorwaarden we hieraan stellen. Dit leidt tot een gelijk speelveld in West-Friesland waar initiatiefnemers rekening moeten houden. In onze gemeente betreft het alleen initiatieven voor het realiseren van zonneparken.
Om tot dit regionale beleidskaders te komen starten we als eerste een participatiemoment. De gemeente Medemblik gaat via een enquête haar inwoners naar hun mening vragen.

Loading