CDA Medemblik wil rioolwateronderzoek naar drugsgebruik inwoners gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – Het CDA wil dat de gemeente Medemblik het rioolwater in de gemeente periodiek op drugs gaat controleren. Daarom heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur .

Claudia Selders-Kroezen

Claudia Selders-Kroezen (CDA): ” We mogen onze ogen niet sluiten voor de wereld die schuilgaat achter het gebruik van een pilletje of lijntje, vindt het CDA. Aan drugs ligt een gruwelijke onderwereld ten grondslag met geweld en intimidatie. De productie van drugs leidt daarnaast tot giftige dumpingen van drugsafval in de natuur met gigantische milieuschade tot gevolg.
Als CDA zijn wij er van overtuigd dat preventie beter is dan achteraf ingrijpen en dit moet dan ook zo laagdrempelig mogelijk worden ingezet. Natuurlijk zijn we niet naïef en weten we dat er, in deze coronatijd meer, drugs gebruikt worden. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de lachgaspatronen op straat. Dumpingen zijn een feit, dat zien we langs de wegen buiten de bebouwde kom. Tot slot maken nieuwsberichten over ‘schimmige schuren’ duidelijk dat ook in onze gemeente drugscriminaliteit een feit is,”  aldus Claudia Selders-Kroezen
Om meer grip te krijgen op de situatie is het belangrijk inzichtelijk te maken hoeveel en wat voor drugs er in de gemeente Medemblik gebruikt worden. Dat helpt ook bij een gerichte aanpak van drugscriminaliteit en inzet op preventie. Daarom pleit het CDA voor periodieke controles van het rioolwater in de gemeente Medemblik.
Selders-Kroezen wil daarom van het college weten of zij de zorg deelt met het CDA dat drugsgebruik in de gemeente Medemblik steeds normaler lijkt te worden. Maar ook of het college een beeld heeft van de drugsverslavingsproblematiek in de gemeente Medemblik.
Claudia Selders-Kroezen wil ook van het college weten of zij bereid is om periodiek de aanwezigheid van drugs te laten meten in het rioolwater door een wateronderzoeksinstituut om zo met de uitkomst van deze gegevens een gerichte aanpak te kunnen ontwikkelen. Selders-Kroezen wil dan ook weten of er al gegevens bekend zijn over de hoeveelheid drugsgebruik in de gemeente Medemblik dat is gemeten door de aanwezigheid van concentraties drugs in het rioolwater in de gemeente Medemblik. En als die gegevens er zijn hoe dit zich verhoud tot 10 jaar geleden.
Het CDA wil ook weten hoe deze cijfers zich verhouden in verhouding met de buurgemeentes en/of gemeentes van vergelijkbare grote als die van de gemeente Medemblik.

Drugsdumpingen gemeente Medemblik

Toevallig werd gisteren nog een dumping van een hennepplantage aangetroffen langs het Leekerpad in Wognum. Daarom wil het CDA bij monde van Claudia Selders-Kroezen ook weten of er gegevens bekend zijn over de frequentie en ernst van dumpingen van drugsafval in de gemeente Medemblik en wat de jaarlijkse kosten zijn van het opruimen van gedumpt drugsafval.
Daarnaast wil Claudia Selders-Kroezen ook weten hoe groot en ernstig de milieuschade is die deze dumpingen veroorzaken in natuurgebieden in de gemeente Medemblik en welke organisaties de kosten voor het opruimen van deze drugsdumpingen moeten betalen en of deze worden verhaald op privépersonen. Daarom wil Selders-Kroezen ook weten of er ooit aangiftes zijn gedaan tegen personen die verdacht zijn van het dumpen van drugsafval.