Wethouder Harry Nederpelt: “Het is mooi om te zien dat de uitrol van de regionale energiestrategie langzaam maar zeker gestalte krijgt”

MEDEMBLIK – Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) stellen langs de A7 tussen Wognum en Middenmeer grond beschikbaar voor de aanleg van zonnevelden. Het gaat om vier op- en afritten. Vanaf 24 januari 2022 kunnen bedrijven die geïnteresseerd zijn om de zonnevelden te ontwikkelen zich inschrijven. De zonnevelden leveren samen ongeveer 6 GWh stroom op, vergelijkbaar met het energieverbruik van ongeveer 2000 huishoudens. Dit initiatief draagt bij aan de duurzame ambities van de gemeenten Medemblik en Hollands Kroon en aan het optimaal inzetten van de ruimte.

Slim omgaan met schaarse ruimte

We gaan in Nederland steeds meer over op groene stroom, zoals zonne-energie. Voor het opwekken daarvan is veel ruimte nodig. Die is in ons kleine dichtbevolkte land schaars. Het Rijk speelt hierop in door openbare ruimte dubbel te gebruiken waar dat veilig kan. Afritten, bermen en knooppunten langs wegen zijn vaak geschikte plekken die naast de eigen functie ook inzetbaar zijn voor de opwek van groene stroom. Dat helpt om de inzet van andere schaarse ruimte zoveel mogelijk te beperken.

Voor deze specifieke locatie heeft ook het hoogheemraadschap grond beschikbaar gesteld.

In dit  project ‘Zon langs de A7’ van het pilotprogramma Hernieuwbare Energie op rijksgrond hebben het Rijk en het waterschap voor vier op- en afritten van de A7 in de gemeenten Medemblik en Hollands Kroon bepaald dat hun gronden geschikt zijn voor de opwek van zonne-energie. Hoogheemraad Saskia Borgers: “Wij vinden het behalen van de klimaatdoelstellingen van groot belang. We kijken niet alleen naar onze eigen doelstellingen, maar we dragen ook ons steentje bij aan de duurzame ambities van de gemeenten in ons werkgebied. “

Randvoorwaarden voor de ontwikkelaar

Provincie Noord-Holland, de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik, HHNK en het Rijk hebben met elkaar randvoorwaarden opgesteld, zoals het veilig houden van de weg en het verkeer. Ook stellen deze partijen eisen aan de inpasbaarheid in het landschap en de participatie met de omgeving. Dat laatste betekent dat inwoners en eigenaren van omliggende bedrijven mee kunnen praten over de uitvoering. Daarnaast moeten inwoners financieel voordeel kunnen hebben van het zonnepark.

Blij met het plan

Wethouders Harry Nederpelt (gemeente Medemblik) en Theo Meskers (gemeente Hollands Kroon) zijn enthousiast over het plan. Meskers: “Het is mooi om te zien dat de uitrol van de regionale energiestrategie langzaam maar zeker gestalte krijgt”. Nederpelt: “Wat mij aanspreekt is dat omwonenden mee kunnen denken in de plannen. En, als ze dat willen, kunnen ze financieel meedoen. Hierdoor kunnen ze profiteren van de opwek van groene stroom!”

2024

De aanleg van de zonnevelden start waarschijnlijk in 2024. Voor die tijd moeten de gemeenten en Rijkswaterstaat de benodigde vergunningen verlenen. Daarnaast moet netbeheerder Liander voor een netaansluiting zorgen. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in de aanleg van de zonnevelden kunnen zich tot maandag 25 april 2022 inschrijven via www.biedboek.nl. Rijkswaterstaat verwacht in juni 2022 over te gaan tot gunning.