Westfriese wooncorporaties scoren hoog in de Aedes Benchmark,De Woonschakel zelfs vier keer de hoogste score

WEST-FRIESLAND – Op 24 november 2022 zijn de resultaten van de Aedes benchmark bekend gemaakt. Dit jaar namen 273 (98%) van de corporaties deel aan het onderzoek en de vergelijking van prestaties. De deelnemende corporaties vertegenwoordigen 99% van alle woningen in de corporatiesector. De Woonschakel scoorde dit jaar maar liefst op alle vier de hoofdcategorieën de hoogste score (4x een A). Dit betrof de klantwaardering van huurders, de omvang van bedrijfslasten, duurzaamheidsprestaties en prestaties onderhoud & verbetering. Per onderdeel ontvangt 1/3e van de corporaties een A (koploper), een B (gemiddeld) of een C (blijft achter)

Huurdersoordeel

De waardering van huurders voor de wijze waarop De Woonschakel reparatieverzoeken uitvoert aan het woningbezit, ligt gemiddeld op een 8. Van nieuwe huurders ontvingen wij gemiddeld een 7,8 en vertrekkende huurders gaven gemiddeld een 7,6.

Tegenover één score van een 4 moet vier keer een 9 gescoord worden, willen we op een 8 uit blijven komen. Proces en dienstverlening moeten dus op niveau zijn Albert Gieling, Directeur De Woonschakel

Overige onderdelen

De beïnvloedbare bedrijfslasten (excl. bijv. OZB belasting en heffingen) lagen met € 699 per woning 20% lager dan het gemiddelde in de sector (= € 15 per woning per maand). Het gemiddelde energielabel van het woningbezit ligt met 172,3 kWh/m² per jaar in energieklasse B (160 – 190 kWh/m²), het gemiddelde van de sector ligt in klasse C. Op het prestatieveld onderhoud & verbetering van het woningbezit – lage instandhoudingskosten en een 7,2 voor de ervaren woningkwaliteit – wordt ook een A gescoord.

Niet ‘achterover leunen’

De Woonschakel is blij met deze resultaten. ‘Het is een indicator dat op deze terreinen de corporatie naar behoren heeft gepresteerd’, aldus directeur Ab Gieling van De Woonschakel. ‘De belangrijkste signaalfunctie vanuit de benchmark voor De Woonschakel is dat er sprake is van een mooie mate van balans tussen de klantwaardering en de bedrijfslasten die de corporatie maakt. Daarnaast geeft de benchmark aan dat de basiskwaliteit duurzaamheid van het woningbezit (energie-index) en het niveau van onderhoud en woningkwaliteit op een goed niveau ligt in vergelijking met andere corporaties in de sector’. Maar dat betekent niet dat wij achterover kunnen leunen.

Iedere dag moeten wij kwaliteit blijven leveren’. ‘Tegenover één score van een 4 moet vier keer een 9 gescoord worden, willen we op een 8 uit blijven komen. Proces en dienstverlening moeten dus op niveau zijn’. Dat geldt ook voor de kwaliteit van het woningbezit op korte en langere termijn. De verdere verduurzaming van het woningbezit (o.a. plaatsing zonnepanelen, warmtepompen, gasloos maken woningen) neemt daar een belangrijke plaats in. Hiervoor wordt in 2023 extra geld vrij gemaakt door De Woonschakel om o.a. 600 woningen – zonder huurverhoging – van zonnepanelen te voorzien.

Felicitaties

De Woonschakel behoort tot de 3 corporaties in Nederland die op alle vier de hoofdcategorieën een A scoorde. De resultaten zijn een indicatie dat een corporatie in de breedte goed presteert. Opvallend is deze 3 corporaties allemaal gevestigd zijn in West-Friesland. De Woonschakel feliciteert dan ook Het Grootslag en Wooncompagnie met het behaalde resultaat. Een puik resultaat voor corporaties in deze regio.