Weggesleepte boot Spooksingel Medemblik

MEDEMBLIK – Op grond van artikel 4:17 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Medemblik 2024 (APV) is op 13 mei 2024 op de Spooksingel ter hoogte van huisnummer 7 te Medemblik een blauw met witte boot verwijderd die geheel onder water lag en in het midden van het vaarwater. Hieronder leggen wij het vervolg uit.

Juridisch kader

Op 13 mei 2024 hebben we spoedeisende bestuursdwang toegepast. Dit betekent dat wij onmiddelijk de boot uit het water hebben verwijderd omdat er sprake was van een gevaarlijke situatie in het vaarwater. Daarnaast was sprake van een overtreding van artikel 4:17 lid 1 van de APV. Op grond van artikel 5:31 Awb zijn wij bevoegd om in spoedeisende gevallen te besluiten dat bestuursdwang zal worden toegepast zonder voorafgaande last. Met deze publicatie wordt dit besluit alsnog bekend gemaakt.

Kan de boot opgehaald worden?

Op grond van artikel 5:30 Awb heeft de rechthebbende tot 2 weken na publicatie van deze bekendmaking de gelegenheid om de boot op te halen.

Volgens artikel 5:25 lid 1 Awb geschiedt de toepassing van last onder bestuursdwang op kosten van de overtreder. Om de kosten niet te ver te laten oplopen is het wijselijk om de boot zo snel mogelijk op te halen. Het is ook mogelijk om afstand te doen van de boot. U geeft dan de gemeente het recht om de boot te verkopen of te vernietigen. De kosten lopen dan dus niet verder op. Afstand doen van de boot of een afspraak maken om het op te komen halen kan door contact op te nemen met BOA@medemblik.nl.

Vernietiging/verkoop van het voer- of vaartuig

Als de rechthebbende de boot niet uiterlijk 2 weken na publicatie van deze bekendmaking heeft opgehaald dan wordt de boot verkocht of vernietigd. Het college mag dit doen op basis van artikel 5:30 Awb.

Reageer op dit bericht