Wegenverkeerswet staat niet toe dat Tuinstraat Hauwert als binnen de bebouwde kom wordt ingericht

HAUWERT – Het is voor de omwonenden van de Tuinstraat in Hauwert al jaren een doorn in het oog, de snelheid waarmee het verkeer over deze weg rijdt, een weg waar ook voetgangers en fietsers gebruik van maken. De weg is nu maximaal 60km/u maar door deze in te richten als weg binnen de bebouwde kom kunnen er meer regels komen om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer terug te brengen.

Luiten Plekker van GemeenteBelangen wees al eerder in schriftelijke vragen het college hierbij op de Westeinde in Hauwert waar deze vanaf de melkfabriek hetzelfde is ingericht als de Tuinstraat, maar waar de Tuinstraat deels 50 en deels 60km/u is is de Westeinde 50km/u. Plekker wilde dan ook van het college weten wat er precies in deze wet staat en welke beperkingen er zijn en wat er zou moeten veranderen aan de motie om te zorgen dat deze beperkingen worden opgeheven.

Het college liet hierop weten dat het wegvak van de Tuinstraat tussen beide bebouwde komgrenzen van Zwaagdijk-Oost en Hauwert niet voldoet aan de norm zoals deze in artikel 20a van de Wegenverkeerswet is gesteld. “De grens van de bebouwde kom wordt gekenmerkt door het begin van een langs de weg gelegen aaneengesloten bebouwing van zodanige omvang en dichtheid, dat een voor de weggebruiker duidelijk herkenbaar verschil in karakter van de weg omgeving aanwezig is met een buiten de bebouwde kom gelegen weg.” aldus het college.

Wel ziet het college een andere mogelijke optie om de snelheid op de Tuinstraat terug te dringen, in deze optie blijven de bebouwde komborden staan waar zij nu staan en wordt het deel waar nu 60km/u mag worden gereden voorzien van verkeersremmende maatregelen. Dit moet dan wel in overleg met de eigenaar van de weg, het Hoogheemraadschap, en de omwonenden gebeuren en moet de raad ook het budget hiervoor beschikbaar stellen.

Maar er zijn meer horden te nemen om van de Tuinstraat een 50 of zelfs 30km/u weg te maken, zo heeft de politie al laten weten geen medewerking te kunnen geven aan het inrichten van de Tuinstraat als weg binnen de bebouwde kom, de politie wijst ook hierbij naar de wegenverkeerswet artikel 20a. Het Hoogheemraadschap wacht af wat de gemeente wil, maar zij hebben al wel laten weten geen verdere investeringen meer te gaan doen in de Tuinstraat, volgens het Hoogheemraadschap is dit niet nodig en verkeerd de Tuinstraat in goede staat.

Kruispunt Zwaagdijk op de schop en 30km/u weg

Het kruispunt bij het winkelcentrum in Zwaagdijk-Oost gaat op de schop en het deel van de Tuinstraat van en naar het winkelcentrum gaat dan vrijwel zeker een 30km/u weg worden, deze weg is nu nog een 50km/u weg. De Zwaagdijk zelf blijft een 50km/u weg in de herinrichtingsplannen.

Als de Tuinstraat wel een 50km/u weg gaat worden dan heeft de gemeente de mogelijkheid om de weg te voorzien van fietssuggestiestroken van 1,70 meter breed aan beide zijden van de Tuinstaat. Dit zorgt dan al voor een snelheidsbeperking en meer veiligheid voor de voetgangers en fietsers. Dit is een grote wens van de omwonenden van de Tuinstaat en de dorpsraad Hauwert.

Forse investeringen

Niet alleen de wet staat het niet toe, ook is er een forse investering nodig om de weg aan te passen naar 50km/u weg en te voorzien van de fietssuggestiestroken. Waar nu 60km/u mag worden gereden moet over de hele lengte een laag van ± 4 centimeter worden weggevreesd waarna aan beide kanten de fietssuggestiestroken kunnen worden aangebracht, dit moet worden gedaan met rood asfalt. Tussen beide fietssuggestiestroken in moet dan zwart asfalt worden aangebracht, moeten er onderbroken belijning worden aangebracht langs de fietssuggestiestroken en moet er van worden aangegaan dat de fundering van de weg in orde is.

Kijkend naar gelijkwaardige projecten dan lopen de investeringen op naar zeker 500.000 euro en dit is exclusief extra verkeersremmende maatregelen. De gemeente Medemblik kan voor het aanpassen van de Tuinstraat wel bij de provincie aankloppen voor subsidie voor de reconstructie van de weg omdat de verkeersveiligheid dan wordt verbeterd maar dan moet er eerst een onderzoek worden gedaan of het plan ook daadwerkelijk een verbetering voor de verkeersveiligheid gaat komen. Dit is een eis van de provincie bij aanvraag van subsidies.

 

Eén gedachte over “Wegenverkeerswet staat niet toe dat Tuinstraat Hauwert als binnen de bebouwde kom wordt ingericht

Reacties zijn gesloten.