Weeshuis Medemblik verkocht, nieuwe eigenaar gaat er appartementen in realiseren

MEDEMBLIK – Toen twee jaar geleden duidelijk werd dat het Weeshuis aan de Torenstraat leeg zou komen te staan, de tandartsen die daar hun praktijk hadden gingen naar andere panden, besloot het bestuur van de Stichting Hervormd Weeshuis Medemblik onderzoek te gaan laten doen naar een andere bestemming voor het gebouw uit 1575 en dat ooit het Sint Catharijnenklooster heette en dienst deed als opvang voor weeskinderen.

Met diverse organisaties en personen in Medemblik werden gesprekken gevoerd om zo een goede bestemming te vinden voor het gebouw. Deze organisaties kregen de vraag voorgelegd, ‘wat is een goede bestemming van het Weeshuis,’ waarop veel ideeën binnenkwamen maar geen van de ideeën bleek haalbaar, zowel organisatorisch als financieel.

John Leystra, bestuurslid van de Stichting: “Wij hebben toen een een herbestemmingsonderzoek door Architectenbureau TPHAG uit Hoorn laten uitvoeren. Uit dat onderzoek kwamen bestemmingen naar voren als zorg en/of wonen. Duidelijk kwam uit het onderzoek naar voren dat een andere bestemming grotere kans van slagen had indien de acht appartementen en het poorthuis/poortgebouw ook meegenomen zouden worden. Via Makelaardij Piet Swart is het complex daarop Te Huur of Te Koop op de markt gebracht.”

Er was veel belangstelling. In het begin van het traject heeft het bestuur aangeven een bestemming als zorglocatie de voorkeur te geven. Enkele tientallen zorgorganisaties toonden belangstelling echter in de praktijk bleek de grootte van het gebouw te klein om een zorginstelling rendabel te kunnen exploiteren.

Omdat er geen kandidaten voor de huur van het weeshuisgebouw zich meldden werd verder ingezet op de verkoop. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de verkoop van het complex aan de heer en mevrouw Weel uit Medemblik. Eind december werd de koop bij de notaris bekrachtigd. Plannen worden gemaakt voor het realiseren van appartementen in het Weeshuisgebouw.

Joost Weel, de nieuwe eigenaar, verwacht rond de twee jaar nodig te hebben om het gebouw om te bouwen naar 8 huurappartementen in de vrije sector in het Weeshuis en een woning in het poorthuis. Met de stichting is afgesproken dat de regentenkamer de eerste jaren blijft zoals hij nu is.

De Stichting blijft eigenaar van de weduwenhuisjes aan de Herensteeg en de Kerksteeg alsmede een aantal landerijen in West-Friesland. Daarnaast heeft de Stichting nog een belangrijke doel : de bevordering van het sociaal en maatschappelijk welzijn van natuurlijke personen en organisaties in de woonkern Medemblik,” aldus Leystra