Medemblik verwacht toename hoeveelheid afvalwater in het buitengebied

MEDEMBLIK – Afvalwater mag binnenkort niet meer zomaar meer geloosd worden op het oppervlakte water in de buitengebieden van de gemeenten in West-Friesland waaronder de gemeente Medemblik. Het Hoogheemraadschap heeft de nieuwe Waterschapsverordening vastgesteld en zodra de Omgevingswet van kracht is gaat ook deze verordening in.

De gemeente Medemblik heeft een vergelijkbare situatie als wat er nu in het buitengebied van de gemeente Drechterland speelt, waar volgens het NHD het afvalwatersysteem van bedrijven in het buitengebied niet toereikend genoeg is.

Karin Visser van de gemeente Medemblik zegt hierover: “Ook in de gemeente Medemblik ligt in het buitengebied geen (oppervlakte)watersysteem. Door nieuwe bedrijfsactiviteiten, wijziging van bestaande bedrijfsactiviteiten en de toename van aanwezige werkenden zoals seizoenarbeiders is het aannemelijk dat ook de hoeveelheid afvalwater in het buitengebied van gemeente Medemblik toeneemt. Op dit moment zijn er in gemeente Medemblik geen specifieke probleemlocaties bekend en/of benoemd. We kunnen niet uitsluiten dat dit op termijn zou kunnen veranderen.

Vooral rondom Andijk en Wervershoof zijn veel bedrijven die in het buitengebied van de gemeente Medemblik hun bedrijfsvoering houden en vrijwel allemaal huisvesten ook arbeidsmigranten de op hun beurt weer afvalwater produceren.