Verreweg de meeste vluchtelingen uit de Oekraïne bij particulieren opgevangen

MEDEMBLIK – Van de 351 vluchtelingen uit de Oekraïne die in de gemeente Medemblik worden opgevangen wonen er maar liefst 209, 60%, bij particulieren in huis. Andijk en Wervershoof vangen ieder 71 vluchtelingen uit de Oekraïne op.

In de gemeente Medemblik zijn zowel in de gemeentelijke opvanglocatie als in de particuliere opvang zogenaamde derdelanders ingeschreven. Derdelanders zijn mensen uit de Oekraïne met een andere nationaliteit dan Oekraïense maar wel met een verblijfsstatus in de Oekraïne. Door een aanpassing van de richtlijn voor verblijf mogen derdelanders hier niet meer blijven na 4 maart 2023. Echter is nog niet duidelijk om hoeveel personen van deze groep dit gaat, dit komt doordat er veel uitzonderingen zijn binnen de regelgeving.

Momenteel wordt dit door het team Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Medemblik geïnventariseerd. De personen die het betreft krijgen zodra dit duidelijk is informatie hoe verder te handelen via de locatiemanager. Wanneer derdelanders niet mogen blijven na 4 maart 2023 zijn er gespecialiseerde instanties die met hen een plan kunnen maken.

Opperdoes is de eerste opvanglocatie van de gemeente Medemblik. Deze locatie is ingericht om de eerste vluchtelingen te huisvesten. De bewoners zijn door bemiddeling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op deze locatie gehuisvest. Alle 30 kamers zijn bewoond en 69 bedden zijn in gebruik. De bezettingsgraad is daarmee 100 procenten inclusief ruimte voor calamiteiten. Maximale bezettingsgraad is en blijft het streven van de gemeente Medemblik.

Andijk is de tweede opvanglocatie van de gemeente Medemblik. Deze locatie was voornamelijk bedoeld voor het creëren van doorstroming vanuit de particuliere opvang. Inmiddels is deze locatie vol. Van de bewoners zijn 40 personen doorgestroomd vanuit de particuliere opvang, 2 bewoners zijn overgenomen vanuit de gemeente SED en 1 bewoner komt vanuit de gemeente Opmeer. De overige bewoners zijn bemiddeld door de Veiligheidsregio.

Kinderen

In de GOO Andijk wonen 24 kinderen, waarvan er 21 leerplichtig zijn. Alle leerplichtige kinderen gaan naar Nieuwkomersonderwijs en in de GOO Opperdoes wonen 18 kinderen waarvan 15 leerplichting zijn. Alle leerplichtige kinderen gaan naar Nieuwkomersonderwijs.

Werk

In Opperdoes werken naar onze informatie op dit moment 14 van de 69 bewoners en in Andijk werken op dit moment 16 personen van de 71 inwoners. De bewoners die zijn gaan werken werden geacht om dit zelf door te geven aan onze financiële afdeling in verband met de stopzetting van leefgeldvergoeding (Simpledcard). De Oekraïners die nu baan hebben, zijn bijvoorbeeld werkzaam als productiemedewerker of in de tuinbouw, maar er zijn ook bewoners die werken bij Van der Valk in Hoorn, de KVK in Amsterdam, een kapper in Amsterdam, als bakkershulp in Medemblik of bij een jachtbouwer in Medemblik.

Op dit moment is de gemeente bezig om Oekraïners te helpen aan werk. De gemeente heeft het contact met werkgevers sinds kort (week 33) laagdrempeliger gemaakt. Er is een nieuwe afspraak gemaakt met het Werkgevers Service Punt die inhoudt dat een bewoner op een in het Oekraïens vertaald document invult wie hij/zij is en wat voor werk hij/zij zoekt. Via de locatiemanager worden deze aan het Werkgevers Service Punt gestuurd en vervolgens belt een Oekraïens sprekende medewerker van het Werkgevers Service Punt met de bewoner zelf om de opties voor werk te bespreken.