Verhoog de rijkssubsidie voor sociale werkgelegenheid met 10%

Deze dringende oproep doen sociaal ontwikkelbedrijven en een groot aantal gemeenten aan het Rijk