Veel ouderen weten niet van het bestaan van de regiotaxi af, CDA wil actie Gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – Claudia Selders-Kroezen wil dat de gemeente Medemblik actie gaat ondernemen om de oudere inwoners van de gemeente Medemblik beter te informeren over de mogelijkheid om gebruik te maken van de Regiotaxi. Selders-Kroezen(CDA) krijgt nu van veel oudere inwoners te horen dat zij hier niet van op de hoogte zijn.

Foto: Regiotaxi West-Friesland

Selders-Kroezen: ‘Dit laatste is ook aanleiding om niet zo snel gebruik te maken van WonenPlus omdat dit vervoer door vrijwilligers geregeld wordt en mensen anderen dus niet willen belasten. Tot slot in onze gemeente is openbaar vervoer voor ouderen vaak gewoon geen optie. Alleen al vanwege de lange wandeling naar de bushalte en slechte verbinding tussen de dorpen onderling Daarom willen we graag weten of oudere inwoners actief op de hoogte worden gesteld van het WMO vervoer en in hoeverre hiervan gebruik gemaakt wordt. En uiteraard willen we wat inzicht in de kosten..

In vragen aan het College vraagt het CDA o.a. of de inwoners van 80 jaar en ouder in de gemeente Medemblik persoonlijk op de hoogte kunnen worden gebracht over het gebruik van Valys, WonenPlus en dat ze in aanmerking kunnen komen voor een Regiotaxipas. Ook wil Selders-Kroezen weten hoeveel 80-plussers wonen in de Gemeente Medemblik. En of dit aantal toeneemt of af aan het nemen is in de afgelopen 5 jaar.

Daarnaast wil het Selders-Kroezen ook van het college weten hoe vaak houders van de Regiotaxipas jaarlijks gebruik maken van de Regiotaxi en of de kosten van het Wmo-vervoer de afgelopen vijf jaar is toegenomen of is afgenomen. Tenslotte vraag Selders-Kroezen het college of het te voorspellen is wat het zou kosten wanneer de gemeente Medemblik aan alle inwoners van boven de 80 jaar een beschikking af te geven voor het Wmo-vervoer in de gemeente Medemblik.