Vanaf 1 juli 2022 mogen gemeenten bedrijven verplichten om zonnepanelen op daken te plaatsen

MEDEMBLIK – Gemeenten krijgen niet per 1 januari 2022, maar pas vanaf 1 juli 2022 de mogelijkheid om zonnepanelen te verplichten op daken van industriegebouwen en gebouwen met overige gebruiksfuncties zoals parkeergarages.

Omdat het besluit gebruikmaakt van de instrumenten van de Omgevingswet, kan het pas in werking treden als ook de Omgevingswet in werking treedt. De datum waarop de Omgevingswet in werking treedt, werd afgelopen voorjaar opnieuw opgeschoven.

Door deze te verplaatsen naar 1 juli 2022 wil het Rijk gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties extra tijd gunnen om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden.

Via mediapartner: Noordkop Centraal