Unieke samenwerking tussen SG de Dijk, Vrijwilligersplein Omring en Vrijwilligerspunt

MEDEMBLIK – Tien leerlingen van de eerste opvang anderstaligen (EOA) klas van Scholengemeenschap de Dijk volgen via Vrijwilligerspunt Westfriesland een traject waarbij ze de beheersing van de Nederlandse taal op een praktische manier bevorderen. Een unieke samenwerking tussen SG de Dijk, Vrijwilligersplein Omring en Vrijwilligerspunt. Alies Zwaan, coördinator vrijwilligerswerk bij Omring: “De leerlingen krijgen de kans om hun taalvaardigheden in de praktijk te brengen en te oefenen in echte situaties. Tegelijkertijd ontwikkelen ze waardevolle sociale vaardigheden en begrip.” 

Fleur Neefjes, Projectleider Maatschappelijke Diensttijd (MDT) bij Vrijwilligerspunt: “De leerlingen volgen een MDT-traject. Met MDT zet je je vrijwillig in voor een maatschappelijke organisatie. Je draagt bij aan een sterkere samenleving en leert hier tegelijkertijd enorm veel van. Het is ook een geweldige manier om jezelf te ontwikkelen. En daar hoort ook ontwikkeling in de Nederlandse taal bij. Door MDT kunnen deze jongeren zich buiten school ook verder ontwikkelen in de maatschappij. Een goede beheersing van de Nederlandse taal zal daaraan positief bijdragen.” 

Koffiedrinken met ouderen 

De leerlingen hebben de afgelopen weken kennis gemaakt met uiteenlopende maatschappelijke organisaties zoals het Oorlogsmuseum, Zorgboerderij Bourgondisch, Berend Botje en woonzorglocatie Valbrug van Omring. Alies: “Wekelijks organiseren vrijwilligers bij Omring koffieochtenden voor ouderen in de woonzorglocatie Valbrug in Medemblik. De leerlingen kregen een rondleiding en leerden hoe je koffie en een koekje aanbiedt en gesprekjes voert. Dit samenbrengen van jong en oud biedt de kans voor wederzijds begrip en respect. Jongeren leren waardevolle levenslessen van de ouderen, terwijl de ouderen nieuwe inzichten en energie halen uit de jeugd. Het is een winstgevende uitwisseling van kennis, ervaringen en culturen. En het biedt voor de leerlingen een waardevolle gelegenheid om te participeren en te communiceren in de Nederlandse taal.” 

Win-Win 

Taalverwerving is een essentieel onderdeel van integratie. Door schoolkinderen kennis te laten maken met vrijwilligerswerk met ouderen, creëren we een win-winsituatie. Alies: “De jongeren brengen namelijk vreugde en gezelschap aan ouderen in de gemeenschap. Het geeft hen de kans om deel te nemen aan sociale activiteiten, waardoor ze zich minder geïsoleerd voelen en actiever betrokken zijn bij de samenleving. De samenwerking tussen Vrijwilligerspunt, SG de Dijk en Omring is daarom een prachtig voorbeeld van hoe gemeenschappen samen kunnen komen door vrijwilligerswerk en wat er kan worden bereikt wanneer die gemeenschappen samenwerken.”