Vrijwilligerspunt zoekt vrijwilligers opvanglocatie Hoorn.

Voor de periode van 17 maart tot en met 15 mei zoekt Vrijwilligerspunt daarom vrijwilligers die activiteiten kunnen organiseren en begeleiden.

Vrijwilligerspunt zoekt klussen gezocht voor NLdoet!

Het gaat om allerlei soorten klussen. Denk aan een muurtje schilderen, schoonmaken, sorteerklusjes, tuintje voorjaar-klaar maken en opruimwerkzaamheden.

Unieke samenwerking tussen SG de Dijk, Vrijwilligersplein Omring en Vrijwilligerspunt

Tien leerlingen van de eerste opvang anderstaligen (EOA) klas van Scholengemeenschap de Dijk volgen via Vrijwilligerspunt Westfriesland een traject waarbij ze de beheersing van de Nederlandse taal op een praktische…

213 matches gesloten tijdens druk bezochte 14e Westfriese Beursvloer 

Om 16.15 uur sloeg wethouder Yannick Nijsingh van de gemeente Medemblik officieel op de gong voor de start van de 14e beursvloer.

Vrijwilligerspunt biedt gratis trainingen aan vrijwilligers

Tot einde jaar zijn er nog diverse interessante trainingen bij te wonen. Georganiseerd door Vrijwilligerspunt zelf, of door partners

Ben jij die tuinvrijwilligers die het Vrijwilligerspunt zoekt? Doe als Jos en Leon en meldt je aan.

Jos deed zijn eerste ervaring als tuinvrijwilliger op door een verplichte vrijwilligerswerk-dag vanuit zijn werkgever.

Vrijwilligerspunt zoekt jongeren die organisaties helpen verjongen

Het team met jongerenadviseurs is op zoek naar meer jongeren die hun stem willen laten horen en vrijwilligersorganisaties op goede ideeën willen brengen

Vrijwilligerspunt werft vrijwilligers voor Oekraïense (wees)kinderen

Klaas-Jan Groot: ‘Het gaat om kinderen met een lichamelijke en verstandelijke beperking die wees zijn, of door omstandigheden niet meer bij hun ouders kunnen wonen”

Vrijwillige bestuursleden leren bij Vrijwilligerspunt 

Vrijwilligersbeleid opstellen, fondsen werven, omgaan met dementie… Slechts enkele van de vraagstukken die leven bij maatschappelijke organisaties

Vrijwilligerspunt behaalt MDT-prooflabel 

MDT, ofwel Maatschappelijke Diensttijd, is een programma van het ministerie van OCW voor jongeren tussen 12 en 30 jaar die zich willen inzetten voor een ander én zichzelf willen ontwikkelen

Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet, is in 2021 verder gedaald

De afname tussen 2020 en 2021 was vooral te zien bij vrijwilligerswerk op school, in het jeugdwerk en voor culturele verenigingen