Share

Tot 2030 ruim 180.000 nieuwe woningen erbij in Noord-Holland, maar West-Friesland krijgt bijna niets

In de provincie Noord-Holland kunnen tot 2030 184.000 nieuwe woningen bijgebouwd worden.

WEST-FRIESLAND – Dat is het bod dat de provincie heeft gedaan aan minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Wel is van groot belang dat knelpunten worden weggenomen en aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan door het Rijk.

De regering vroeg eerder dit jaar alle provincies een bod te doen: hoeveel nieuwe woningen in de gemeenten in elke provincie bijgedragen kunnen worden om het doel van 900.000 per 2030 te behalen. Het betreft dan bouwplannen die met een hoge mate van zekerheid snel gerealiseerd kunnen worden.

Gedeputeerde Cees Loggen: “We kunnen de komende 8 jaar aan de slag om een stevige deuk te slaan in het woningtekort. Samen met de provincie Zuid-Holland kunnen wij 45% van de landelijke opgave van 900.000 woningen realiseren. De gemeenten en wij staan klaar om de plannen uit te voeren. Dan is het wel van eminent belang dat een aantal knelpunten en problemen wordt aangepakt door het Rijk. Wij en de gemeenten committeren ons aan harde toezeggingen en verwachten hetzelfde van het kabinet.

De afgelopen maanden was de provincie druk in gesprek met gemeenten om tot een bod te komen – de optelsom van gereedliggende bouwplannen. Dat kwam uit op 184.000 woningen. Daarvan zijn ruim 81.000 ‘harde plancapaciteit’, wat wil zeggen dat dit bouwplannen zijn die door gemeenteraden zijn goedgekeurd en vastgelegd in bestemmingsplannen.

Knelpunten

Cees Loggen: “Randvoorwaarden om het bod te kunnen realiseren zijn oplossingen voor het stikstofprobleem, het energievraagstuk (volle stroomnetten), personeelsgebrek – vooral bij de gemeenten – mobiliteit (de aanleg van infrastructuur) en het gegeven dat het steeds moeilijker wordt om betaalbare woningen te bouwen. Daarom moet er geld bij. Deze boodschap hebben Noord-Holland en de andere provincies de afgelopen maanden regelmatig aangekaart bij het kabinet.” 

Regio Amsterdam krijgt meeste nieuwe woningen

De verwachting is dat zoals altijd de regio Amsterdam van de 184.000 nieuwe woningen zeker 125.000 gaat krijgen, de rest wordt verdeeld over de regio Alkmaar als 2e groei regio in Noord=Holland en wat er overblijft wordt verdeeld over de andere regio’s in Noord-Holland.

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl