Tennet start met voorbereiden verzwaren stroomnet, nieuwe hoogspanningsstations op Agriport

MEDEMBLIK – Tennet is begonnen met de voorbereidingen om het energienet in Noord-Holland Noord flink te gaan reorganiseren om zo de krapte op het energienetwerk te kunnen oplossen. Hiervoor gaat Tennet op Agriport A7 in de Wieringermeer een nieuwe 380/150KV-hoogspanningsstation bouwen, deze komt naast de reeds bestaande 150KV-hoogspanningsstation te staan.

Ook komen er nieuwe ondergrondse 150KV-hoogspanningskabels die de verbinding moeten gaan worden tussen de reeds bestaande 150KV-hoogspanningsstation en de nieuw te bouwen 380/150KV-hoogspanningsstation (Middenmeer150).

Uit netstudies van TenneT is gebleken dat het noodzakelijk is om een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding aan te leggen naar Noord-Holland Noord. Door realisatie van dit project kan TenneT voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit, knelpunten op het 150kV-hoogspanningsnet oplossen én voorkomen en de energietransitie faciliteren. Om dit netwerk toekomstvast te realiseren, acht TenneT een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding van in ieder geval 2-circuits (één lijn van masten) met bijbehorende hoogspanningsstations en overige elektriciteitsinfrastructuur noodzakelijk.

Informatiebijeenkomsten

Na de publicatie van het Voornemen en Voorstel voor Participatie zullen EZK en TenneT informatiebijeenkomsten organiseren. Deze zullen plaats vinden op de volgende momenten en plaatsen:

  • 12 juni – digitaal 19.00-20.00, u kunt zich vanaf 2 juni aanmelden op de website van RVO: 380 kV Netuitbreiding Noord-Holland Noord (rvo.nl)
  • 14 juni – Zaandam 19.00-21.00, Buurthuis de Kolk, Klampersstraat 1
  • 15 juni – Hoorn 19.00-21.00, Wijkcentrum De Huesmolen, De Huesmolen 60
  • 20 juni – Middenmeer 19.00-21.00, Ontmoetingskerk Middenmeer, Professor Ter Veenweg 4
  • 21 juni – Alkmaar 19.00-21.00, Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8- 10