Tennet start met voorbereiden verzwaren stroomnet, nieuwe hoogspanningsstations op Agriport

Hiervoor gaat Tennet op Agriport A7 in de Wieringermeer een nieuwe 380/150KV-hoogspanningsstation bouwen, deze komt naast de reeds bestaande 150KV-hoogspanningsstation te staan.