Boze boeren demonstreren bij het Hoogheemraadschap, boos over alle beschuldigingen

WESTFRIESLAND – De eerste van de verwachte 80 boeren met trekkers zijn aangekomen bij het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap in Heerhugowaard. waar ze verhaal gaan halen en een petitie gaan overhandigen over de beschuldiging dat zij verantwoordelijk zijn voor het vervuilen van het oppervlaktewater met fosfor en stikstof. Deze week werd duidelijk dat in West-Friesland het Hoogheemraadschap te hoge concentraties verboden stoffen heeft aangetroffen in het oppervlakte water

Lees ook: Mobilisation for the Environment richt haar pijlen op bollentelers in West-Friesland, ‘stop gebruik Herbicide dinoterb’

De boeren zeggen dat niet zij maar bijvoorbeeld oude vuilnisbelten de schuldige zijn en vervuild kwelwater dat omhoog komt ook bijdraagt aan deze vervuiling. De boeren zeggen dan ook dat het hele onderzoek niet deugt. Mede door de uitslag van het onderzoek kregen de boeren te maken met veel strengere mestregels.

Het pamflet zal worden aangeboden aan de Hoogheemraad Jos Beemsterboer en Dijkgraaf Remco Bosma. In dit pamflet staan punten die volgens de agrariërs anders kunnen op het gebied van de kaderrichtlijnwater en nutriënten in het oppervlaktewater. 

Foto: HHNK