Bisdom Amsterdam-Haarlem sluit weer kerk in West-Friesland, nu is Venhuizen aan de beurt

Het gaat niet goed met de katholieke kerken in Nederland, het bezoekersaantal loopt fors terug, ging 20 jaar geleden nog 55% van de katholieken trouw naar de kerk op zondag,…

Hosanna voor zaalvoetballers Nieuweboer in Haarlem, speelden in geleende shirts

Het gebrek aan voorbereiding zorgde ervoor dat Nieuweboer slap aan de wedstrijd begon waarbij ook de motivatie om te winnen ontbrak.

Bart Mol zesde in hectische marathon Haarlem

De schaatsmarathon van Haarlem stond in het teken van de eeuwige strijd tussen 2 teams, Reggeborgh aan de ene kant en Jumbo-Visma aan de andere kant.

Bisdom Haarlem blaast kerstviering in kerken af, thuis kerst vieren is het credo

WEST-FRIESLAND – De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk uit te brei­den. Dit in ver­band met de hui­dige ont­wik­ke­lingen op het gebied van de corona­pan­de­mie. In…