Politieke zelfmoord GroenLinks-wethouder Hollands Kroon om 2.5 miljoen zonnepanelen in het IJsselmeer

De 2.5 miljoen zonnepanelen zouden moeten komen voor de kust tussen Medemblik en Den Oever op kunstmatig aangelegde eilandjes

GroenLinks: “absurde opleidingseisen Liander zet 50plusser aan de kant”

Het steekt Huisman vooral dat een grote groep mensen met heel veel ervaring je ineens MBO2 nodig hebt om in een meterkast te kunnen werken, Liander eist dat een meterkastmonteur…

GroenLinks Medemblik wil aandacht voor St. Stop armoedebestrijding kinderen

Deze stichting zet zich in op het uitgeven van gelabelde gelden voor armoedebestrijding onder kinderen.

BBB, VVD, GroenLinks en PvdA willen van Noord-Holland een duurzame provincie maken

Om stikstofreductie mogelijk te maken wordt ingezet op bewezen technieken en onderzocht welke nieuwe en innovatieve trajecten hier een bijdrage aan kunnen leveren.

BBB samen met de VVD, PvdA en GroenLinks vormen coalitie Noord-Holland

De nieuwe gedeputeerden worden naar verwachting tijdens de Provinciale Statenvergadering van 17 juli geïnstalleerd

Bart Huisman (GL): ‘Waarom krijgt de gemeente de schuld waar zij geen hand in hebben?’

Bart Huisman: “weten de inwoners van Wervershoof dat dit nóg meer vertraging in de realisering van een zwembad gaat geven”

Coalitie in Noord-Holland met BBB, VVD, GroenLinks en PvdA mogelijk

De fracties van de BBB, VVD, GL en PvdA hebben daarom besloten de formatiefase in te gaan en de inhoudelijke onderhandelingen over een coalitieakkoord te starten.

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, de meest waarschijnlijke coalitie in de provincie

Ondanks de flinke verschillen op het gebied van het stikstofprobleem tussen BBB en GroenLinks/PvdA.

Fusie PvdA en GroenLinks: ‘We moeten een vuist maken tegen de puinhopen van rechts’

Wie weet bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen bestaat MORGEN! dan uit de PvdA, PWF, PW2010 en GroenLinks,

GroenLinks: ‘We zijn begonnen!’

GroenLinks is bezig met de boel op te bouwen

Anouk Gielen voorgedragen als provinciale lijsttrekker GroenLinks:

Mijn generatie weet als geen ander hoe urgent de klimaatcrisis is