Aanvraag omgevingsvergunning een extra woning in rijksmonument Dokter de Vriesstraat 6 in Benningbroek

BENNINGBROEK – Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan een omgevingsvergunning voor realiseren van een extra woning in een rijksmonument op locatie Dokter de Vriesstraat 6 in Benningbroek. Het ontwerpbesluit betreft de volgende activiteit(en): activiteit die betrekking heeft op een rijksmonument, het bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met de ruimtelijke regels U kunt het ontwerpbesluit inzien

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 17 november 2023 voor zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit?

Dan kan iedereen binnen de inzagetermijn een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan burgemeester en wethouders (Postbus 45, 1687 ZG Wognum), onder vermelding van “zienswijze over ontwerpbesluit omgevingsvergunning met zaaknummer Z2023-00000500”. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00. Wij betrekken uw zienswijze bij onze besluitvorming. Tegen het definitieve besluit kunt u in beroep.

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie