Stichting Samenwerkende Ouderen Medemblik: ’toekomst ouderen in de gemeente is in gevaar’

MEDEMBLIK – De leden van de Stichting Samenwerkende Ouderen Medemblik (SOM) maken zich ongerust over de situatie en de toekomst van de ouderen in Medemblik. Ook in de gemeente Medemblik zal de vergrijzing sterk gaan toenemen. En juist dit deel van de bevolking staat, volgens de SOM, onder druk.

Enkele jaren geleden was door het college van Medemblik beloofd dat er een drietal opbouwwerkers zouden worden aangesteld, voor elke wijkraad één opbouwwerker. Maar tot op de dag van vandaag zijn van de drie beloofde opbouwwerkers maar één opbouwwerker werkzaam bij de gemeente Medemblik en deze heeft naast het werk als opbouwwerker ook nog taken die niets te maken hebben met de werkzaamheden van opbouwwerker voor ouderen.

Voorzitter Harry Vrieze van de SOM schrijft in een brief aan de gemeenteraad en het college: “De toegekende subsidie voor activiteiten voor ouderen ter bestrijding van eenzaamheid is nog steeds partieel en niet van toepassing voor alle ouderen in de gemeente. De SOM pleit hier al jaren voor, maar nog steeds zonder resultaat. Tot op heden hebben we als SOM bij de gemeente geen samenhangend en eenduidig beleid t.a.v. ouderen kunnen waarnemen. Met name gaat het dan om ouderenhuisvesting, bestrijding van eenzaamheid en armoede. Op dit moment zijn er besprekingen gaande over de vorming van een nieuw college.’

De Som heeft als wens dat het nieuwe college één wethouder aanwijst die als aanspreekpunt voor het beleid t.a.v. van ouderen gaat dienen. Volgens Harry Vrieze is het dan wel te hopen dat er een beleidsplan gaat komen voor zowel de huisvesting, het armoedebeleid en het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen..

Harry Vrieze wil hier graag samen met de gemeenteraad om tafel gaan zitten om te kijken hoe dit te realiseren is.