vaccinatiegraad

Steeds minder kinderen gevaccineerd

MEDEMBLIK – Een mogelijke oorzaak van de dalende vaccinatiegraad is dat jonge ouders minder positief over vaccinaties zijn gaan denken. Dat bleek uit een peiling van het RIVM uit 2022 in vergelijking met een peiling uit 2013. Ook uit Europees onderzoek blijkt dat in meerdere landen het vertrouwen van burgers in vaccins en vaccineren is afgenomen. Dit kan een gevolg zijn van de coronapandemie. De meeste ouders zijn echter nog steeds positief over vaccineren.

Deels anonieme gegevens

De exacte cijfers over de grootte van de daling kan het RIVM niet geven. Dit komt omdat het RIVM een deel van de gegevens over vaccinaties sinds 1 januari 2022 anoniem binnenkrijgt. Dat gebeurt als mensen geen toestemming geven om hun gegevens met het RIVM te delen. Anonieme vaccinaties (gemiddeld 5% van de vaccinaties in 2022) kunnen niet worden meegeteld voor de vaccinatiegraad. Dit aantal is nu nog klein. De cijfers uit deze rapportage gaan namelijk voor een groot deel over kinderen die al vóór 2022 de vaccinaties van het RVP hebben gehad.

In Nederland krijgen kinderen vaccinaties tegen twaalf besmettelijke ziektes die ernstig kunnen verlopen. Het merendeel van de kinderen neemt vanaf de geboorte deel aan het RVP (Rijksvaccinatie programma) (zie onderstaand figuur). Uit het rapport blijkt dat de geregistreerde vaccinatiegraad ongeveer 2 tot 5 % lager is dan vorig jaar. Voor de ziekte mazelen lijkt de vaccinatiegraad voor baby’s voor het eerst in jaren net onder de 90% te zijn. Een vaccinatiegraad boven de 95% is belangrijk om alle inwoners van Nederland tegen deze ziekte te beschermen. Als dat percentage niet wordt gehaald, is de kans groter dat mazelen weer terugkomt.

Gevolgen voor deelname op latere leeftijd

Ook voor de andere ziektes uit het Rijksvaccinatieprogramma is de vaccinatiegraad bij baby’s tot 2 jaar gedaald. Voor een optimale bescherming is het belangrijk het schema van het RVP te volgen. Wanneer kinderen eenmaal gestart zijn, vergroot dat de kans dat zij ook op latere leeftijd de vaccinaties gaan halen. Denk aan de vervolgvaccinaties bij 4 jaar (difterie, kinkhoest, tetanus, polio), 9 jaar (bof, mazelen, rodehond en difterie, tetanus, polio), 10 jaar (HPV (humaan papillomavirus)) en 14 jaar (meningokokken).

Loading