Sportbedrijf Medemblik bv voor exploitatie van sporthallen en gymzalen in de gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – Het college van de gemeente Medemblik heeft besloten om, net zoals met de havens in Medemblik is gedaan, de sporthallen en gymzalen in de gemeente Medemblik te gaan onderbrengen in het Sportbedrijf Medemblik BV. met de gemeente Medemblik als enige aandeelhouder. De gemeenteraad moet nog wel haar akkoord geven voor de definitieve oprichting van het Sportbedrijf.

Tijdens de aankomende raadscommissie van 15 mei zal het college de gemeenteraad vragen om hiertegen geen wensen en bedenkingen te hebben en een bedrag van € 150.000,- beschikbaar te stellen als werkkapitaal voor de BV. De sporthallen en gymzalen die in deze BV gaan worden ondergebracht zijn: MFA’s de Bloesem, de Muiter, sporthal de Klamp en gymzalen de Krimper en de Munt.

De aanleiding voor het oprichten van het Sportbedrijf Medemblik BV. was omdat de aflopende contracten met de huidige exploitanten en de aankondiging van de beheerder van de Krimper en de Klamp heeft aangeven te willen gaan stoppen.

De Klamp

De horecaruimte is de Klamp is een sportkantine. De functie van de horeca is momenteel beperkt tot de sportverenigingen die gebruik maken van de sporthal. De horecafunctie is te klein om voor verpachting in aanmerking te komen. Indien de exploitatie van de horeca door Sportbedrijf Medemblik in eigen beheer wordt genomen, moet die bemenst worden met betaalde (oproep)medewerkers die door het Sportbedrijf worden ingehuurd. Vrijwillige inzet hoeft dan niet te worden verwacht. Enkele inwoners van Andijk, actief in o.a. bestuur zwembad de Weid, huttendorp en het kermis comité hebben eind februari de vraag neergelegd bij de gemeente wat de plannen zijn voor voortzetting van de exploitatie en het beheer. Deze inwoners, de ‘vrienden van de Klamp’, zien een mogelijkheid om tot meer samenhang te komen bij de exploitatie met genoemde inwoners initiatieven. Na besluitvorming over de oprichting van het Sportbedrijf zal de gemeente Medemblik dit initiatief gezamenlijk verder uitwerken.

Horeca De Muiter

De Muiter heeft een horecavoorziening die in hoofdzaak de gebruikers van de sporthal en de theaterzaal faciliteert. Ook hier geldt dat de horeca niet tegen een marktconforme prijs is te verpachten. Daar komt bij dat de horecafunctie nauw verbonden is met de beheertaken. Binnen Sportbedrijf Medemblik zal deze situatie worden gehandhaafd. Inzet van lokale gebruikers is niet te verwachten.

Horeca De Bloesem

De Bloesem heeft eveneens een goed uitgeruste horeca die hoofdzakelijk de gebruikers van de sporthal bedient. De exploitatie wordt momenteel op verzoek van de huidige exploitant verzorgd door de handbal vereniging SEW. Net zoals in de andere sporthallen is de horeca niet tegen een marktconforme prijs te verpachten. SEW heeft te kennen gegeven de exploitatie te willen voortzetten als daar goede afspraken over te maken zijn. Bij de uitwerking kunnen de andere verenigingen betrokken worden. Met name de volleybalvereniging wil hierin graag meedenken.

Het college streeft er naar om vanaf 1 oktober 2023, of als het kan en lukt eerder, het management van het Sportbedrijf Medemblik BV. aan te stellen. De loonkosten komen dan vanaf 1 november 2023 ten laste van de exploitatie van de BV. Voor het management kan worden aangesteld moet er eerste een kwartiermaker worden aangesteld die de oprichting en inrichting van de BV. gaat oppakken, dit onder regie van de gemeentelijke projectleiding

Eén gedachte over “Sportbedrijf Medemblik bv voor exploitatie van sporthallen en gymzalen in de gemeente Medemblik

Reacties zijn gesloten.