Action neemt 12 700 zonnepanelen in gebruik op bedrijventerrein Zwaagdijk
Duizenden zonnepanelen op het dak van Action in Zwaagdijk-Oost

West-Friesland werkt samen om in 2040 energieneutraal te zijn

WEST-FRIESLAND – Deze opdracht ligt vast in het Pact van West-Friesland, op de gemeente Koggenland na, deze krijgt 10 jaar extra de tijd om energieneutraal te worden. Met Energieneutraal wordt bedoeld dat in 2040 de totale energievraag even groot moet zijn als het aanbod van duurzame energie.

Dat dit een forse opgave is staat wel vast. In West-Friesland verbruikten de inwoners en bedrijven 4,4 TWh aan energie, om aan de opgave te voldoen moet er dus een flinke energiebesparing worden doorgevoerd en daarnaast moet gezocht worden naar verduurzaming van het gebruik en het vergroten van het aanbod van duurzame energie. Dit alles valt te lezen in het ‘Beleidskader wind- en zonne-energie Westfriesland‘ dat aankomende maand wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

In het beleidskader staat verder te lezen dat West-Friesland zich er van bewust is van de omvang en complexiteit van de ambitie om energieneutraal te worden. Er wordt daarom dan ook bewust gekozen voor een brede benadering dat zich richt op verduurzaming van land- en tuinbouw, mobiliteit en bedrijven. Om dit te realiseren zal West-Friesland de RES-NHN gaan gebruiken om deze ambitie te realiseren

RES-NHN

De RES vloeit voort uit het Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord ligt vast dat Nederland toewerkt om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Als tussendoel gaat het Klimaatakkoord uit van een CO2-reductie van 49% in 2030. Het Klimaatakkoord resulteert in opgaven voor gemeenten. Bijvoorbeeld voor grootschalige duurzame energieopwekking en een aardgasvrij gebouwde omgeving. Zo moet Nederland in 2030 35 TWh aan duurzame energie opwekken. Hiervoor is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s. NHN is een van de 30 energieregio’s. In de RES-NHN ligt vast dat NHN in 2030 3,6 TWh aan grootschalige hernieuwbare elektriciteit opwekt. Het aandeel van Westfriesland is 0,7 TWh. Hiervan worddt inmiddels 0,2 TWh opgewekt.

Zon op het dak

De gemeenten in West-Friesland zetten in op het realiseren van zon op dak. In het bod van 0,7 TWh is het aandeel zon op dak 30%. Het betreft 45% van het potentieel wat in onze regio aan grote daken beschikbaar is. Deze 45% is een ambitie, en moet ook in 2030 gerealiseerd zijn. Deze ambitie is behoorlijk groot gelet op het feit dat er slechts een ruime 6,5 jaar resteren om deze ambitie waar te maken. Immers is het overgrote deel van de daken niet van overheden, worstelen netbeheerders met capaciteit en is er geen wetgeving om het gebruik af te dwingen. Zon op dak is daarnaast meestal vergunningsvrij, en daarom ook geen onderwerp van het beleidskader.

Loading