Share

Sloop woning Midwouder Dorpsstraat 25 Midwoud moet ruimte scheppen voor 2 nieuwe woningen

MIDWOUD – Het huidige pand aan de Midwouderdorpstraat 25 in Midwoud moet, als het aan de initiatiefnemer ligt, plaats gaan maken voor twee nieuwe woningen. Om dit te realiseren moet de woning die nu nog op het perceel staat worden gesloopt en ook de opstallen zullen plaats moeten maken. Zie schets bovenaan.

De initiatiefnemer wil voor deze ontwikkeling gebruik maken van de beleidsregel ‘Woningen tussendoor’. Deze regeling stelt dat de huidige woning aan de Midwouder Dorpsstraat 25 vervangen mag worden door een woning en op het perceel een tweede woning mag worden toegevoegd. Hiervoor geldt de strikte voorwaarde dat elders aan het lint een gebouw wordt onttrokken aan de bebouwing aan het lint. Als voorwaarde voor deze ontwikkeling wordt het boothuis aan de Tripkouw 17 in Midwoud verwijderd uit het lint. De volgende stap voor de realisatie van dit plan is de vaststelling van het bestemmingsplan.

In 2020 heeft het college van Medemblik reeds ingestemd met een principeverzoek om het bestemmingplan aan te passen en is het besproken in de Klankbordgroep. Het principeverzoek is hierna uitgewerkt en vertaald naar het bestemmingsplan.

Financiën

Met de initiatiefnemers is een anterieure overeenkomst gesloten. Hierin is het verhaal van planschade, de kosten voor de procedure en de bijdrage voor de WestFrisiaweg meegenomen. Daardoor heeft dit voorstel geen financiële gevolgen.

De huidige woning moet gaan plaatsmaken voor nieuwbouw

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl