Schietoefeningen defensie Breezanddijk (Afsluitdijk) IJsselmeer

REGIO – Van 26 t/m 30 september worden er schietbeproevingen gehouden vanaf het
schietterrein Breezanddijk (Afsluitdijk) in het IJsselmeer. 

De schietbeproeving wordt uitgevoerd met de Pantserhouwitser (PzH2000). Er wordt geschoten met een brisantgranaat. Dit projectiel veroorzaakt bij de landing in het IJsselmeer een knal. De werkzaamheden vinden plaats tussen 08.00 uur en 16.00 uur. Door weersomstandigheden kan het programma wijzigen.

Ervaart u overlast of schade door de oefening?  

Meld dit dan bij Defensie:
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie
Claims, Postbus 9004, 3509 AA Utrecht,
Telefoon 030 – 2180420, Jdvclaims@mindef.nl