Schietoefeningen defensie Breezanddijk (Afsluitdijk) IJsselmeer

Door weersomstandigheden kan het programma wijzigen.