Share

Medemblik geeft nog geen toestemming voor het rooien van 8 bomen langs de Nijverheidsweg in Medemblik. Beslissingstermijn is verlengd

MEDEMBLIK – De gemeente heeft op 20 september 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2022-000006 voor een omgevingsvergunning voor het kappen van acht bomen op locatie Nijverheidsweg 1, 1671GC Medemblik te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen: vellen van een houtopstand

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Totaal aantal keren gelezen: 36 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 1 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen