VVD Medemblik wil plan de Commandeur Wognum gefaseerd laten oppakken, ‘begin met de Nieuweweg’

WOGNUM – In Wognum wordt al weer een aantal jaren niet meer gebouwd. Mede als gevolg daarvan heeft de VVD Medemblik zich sterk gemaakt en doen zij dat nog steeds voor plan de Commandeur. Wanneer dit gefaseerd opgepakt wordt, kan Wognum weer een aantal jaren vooruit. Dit zal echter nog wel een aantal jaren gaan duren en daarom maakt de VVD Medemblik zich ook sterk voor kleinere binnenstedelijke plannen met een breed draagvlak. Het plan aan de Nieuweweg moet daartoe gerekend worden en daarom heb ik de betreffende raadsvragen gesteld.

Tom Beerepoot (VVD)

Tom Beerepoot van de VVD fractie wil nu dat het nieuwe college met een informatienota gaat komen waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang van het woningbouwproject Nieuweweg in Wognum en dat hier ook de Dorpsraad van Wognum actief bij wordt betrokken.

Door de actieve betrokkenheid van VVD-raadslid Tom Beerepoot bij het ontwikkelingen van o.a. de Commandeurgronden rees afgelopen jaar het vermoeden dat Beerepoot zijn integriteit als raadslid in het nauw was gekomen, maar hier blijkt na onderzoek door de gemeente Medemblik niets van waarop de burgemeester heeft besloten het onderzoek stop te zetten.

Insteek was de mogelijke belangenverstrengeling van Beerepoot als raadslid en lid van de dorpsraad Wognum met de bouwplannen in Wognum, Beerepoot werd o.a. beschuldigd dat hij zou hebben gelobbyd voor de bouwplannen van De Commandeur in Wognum. Maar volgens een reactie van de burgemeester van Medemblik was dit niet in strijd met de gemeentewet en is er dus ook geen schending van Beerepoot zijn integriteit.

Tom Beerepoot laat weten dat hij blij is dat zijn naam gezuiverd is.