PVV: ‘Provincie gedraagt zich als bullebak richting de gemeente Medemblik’

ZWAAGDIJK-WEST – De PVV in de provinciale staten zegt in een brief aan de gedeputeerde staten dat de provincie zich als een ware bullebak gedraagt over de opvang van statushouders / spoedzoekers op de Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West. De gemeente Medemblik heeft eerder deze maand samen met de Woningstichtingen in een brief aan de provincie laten weten dat zij geen kans ziet om op welke manier dan ook medewerking te verlenen aan de plannen van de provincie, waarop de provincie besloot het onderzoek dan zelf te gaan voortzetten

Lees ook: Provincie schuift bezwaren bewoners Zwaagdijk-West en gemeente Medemblik aan de kant en gaat verder met het ontwikkelen van opvang op de Balkweiterhoek.

De PVV laat weten verbijsterd te zijn over de gang van zaken omdat de gemeente te maken heeft met een samenleving ondermijnende woningcrisis en wordt opgezadeld met volgens de PVV een totaal wanbeleid van het kabinet Rutte.

Lees ook: Geen grootschalig opvang asielzoekers maar mogelijk wel grootschalig nieuwbouw in Zwaagdijk-West

De PVV wil dan ook van de Gedeputeerde weten of deze de mening van de PVV deelt dat er lokaal geen draagvlak is en dat deze manier van werken juist nog meer maatschappelijke onrust met zich meebrengt. Mocht de Gedeputeerde dit niet delen dan wil de PVV de reden weten van waarom niet.

Lees ook: Komst statushouders en spoedzoekers naar Zwaagdijk-West nog helemaal niet zeker

Maar ook wil de PVV dat het haalbaarheidsonderzoek per direct moet worden gestopt om zo nog meer maatschappelijke onrust te voorkomen en dat de provincie zich niet als een bullebak gaat opstellen richting de gemeenten maar dit beter richting het kabinet van Rutte kan doen.