Ontwerp wijzigingsplan Hornpad 12 Andijk

gemeentehuis

ANDIJK – Het ontwerp wijzigingsplan betreft een wijziging van het bestemmingsplan “Dorpskernen III” waarbij de bestemming van Hornpad 12 in Andijk van “Bedrijf” naar “Wonen” gewijzigd gaat worden.

Ontwerp wijzigingsplan bekijken?

Het ontwerp wijzigingsplan kunt u van 16 juni tot 28 juli 2023 op de volgende manieren inzien:

  • 1.Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op plannaam of – nummer: (Andijk – Hornpad 12) of (NL.IMRO.0420.WZHornpad12-CC01)
  • 2.Een papieren versie van het ontwerp wijzigingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Reageren op het ontwerp wijzigingsplan?

U kunt op het ontwerp wijzigingsplan reageren door een zienswijze in te dienen tijdens de periode dat het ontwerp wijzigingsplan ter inzage ligt. Dit kan op de volgende manieren:

  • 1.Schriftelijk: een schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerp wijzigingsplan. U kunt uw zienswijze per post sturen aan burgemeester en wethouders van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-23-452345. U kunt uw schriftelijke zienswijze ook als bijlage via de e-mail versturen. Dit kan naar info@medemblik.nl.
  • 2.Mondeling: u kunt een afspraak maken met één van onze medewerkers van het team Omgevingszaken, bereikbaar via (0229) 85 60 00, voor het indienen van een mondelinge zienswijze.

Iedereen die een zienswijze indient, ontvangt een brief of e-mail met een uitleg over de procedure en wat de gemeente met uw zienswijze doet.

Loading