Ontwerp wijzigingsplan Hornpad 12 Andijk

Het ontwerp wijzigingsplan kunt u van 16 juni tot 28 juli 2023 inzien

Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer Hornpad 12, Andijk

het oprichten van een bedrijf voor stallingsruimte en verkoop van oldtimers.