Aanvraag omgevingsvergunning voor winterverblijf vleermuizen in Andijk

ANDIJK – Op 26 april 2024 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een winterverblijf voor vleermuizen en een berging voor gereedschap op het perceel nabij hoek Haling en Veilingweg in Andijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2024-00000778. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • •afwijken van regels in het Omgevingsplan
  • •uitvoeren van een werk of werkzaamheid
  • •Flora- en fauna-activiteit

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Medemblik kan deze termijn één keer verlengen met zes weken. Medemblik kan de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.