Ontheffing tijdelijk kampeerterrein Regatta Center

Aan het Regatta Center in Medemblik is ontheffing verleend voor het inrichten van een tijdelijk kampeerterrein in verband tijdens diverse zeilevenementen in 2024 (verzenddatum: 13-02-2024).

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: Externe link:www.medemblik.nl/bezwaar