Ontheffing tijdelijk kampeerterrein Regatta Center

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen