Share

Onderzoek wijst uit de Hoornseweg Wognum is te smal

WOGNUM – De bewoners van de Hoornseweg te Wognum maken zich al jaren zorgen om de verkeersveiligheid van de Hoornseweg. In 2021 heeft de wegbeheerder, het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK), een verkeersonderzoek laten uitvoeren door BuroScope. Op basis van dit onderzoek loopt er momenteel een vervolgonderzoek van hetzelfde bureau. Omdat ook de Hoornseweg per 1 januari 2023 wordt overgedragen aan de gemeente stuurt de gemeente dit vervolgonderzoek aan in samenwerking met HHNK.

Lees ook: Nog 100 dagen voor Medemblik de wegen van het Hoogheemraadschap in eigendom krijgt, maar zijn er al concrete plannen voor de Hoornseweg in Wognum?

In een brief aan de gemeenteraad van Medemblik schrijft het college: “De uitkomst van het verkeersonderzoek van 15 november 2021 geeft aan, dat de Hoornseweg te smal is gegeven alle verkeersstromen die gebruik maken van deze weg. Een situatie die bij meer wegen met lintbebouwing speelt. Ook in het Gemeentelijke Verkeers- en vervoersplan (GVVP) wordt hierop gewezen. Het vervolgonderzoek richt zich op de vraag hoe dit probleem op te lossen. Daarbij wordt onderzocht welke verbeteringen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld een nieuwe weg linksom of rechtsom langs de bebouwing, het verbreden van de bestaande weg of het nemen van verkeersremmende maatregelen met als doel de verkeersintensiteit te doen afnemen. Bij het onderzoek worden de bewoners nadrukkelijk betrokken. In aanvulling op ongevallencijfers kunnen zij vanuit eigen waarnemingen een beeld geven van zoals zij de verkeersveiligheid ervaren.

Lees ook: VVD wil nu eindelijk eens opheldering van het college over de Hoornseweg in Wognum

Consequenties

Volgens het college is het niet eenvoudig om de verkeerssituatie van de Hoornseweg te verbeteren, het is volgens het college dan ook de verwachting dat het nog wel enige tijd gaat duren voordat er zicht is op een oplossing die voor effectieve verbeteringen moet zorgen. De gemeente moet hiervoor in overleg treden met o.a. de gemeente Hoorn, de Provincie, Connexxion en de Veiligheidsdiensten omdat een aanpassing van de Hoornseweg ook voor hun consequenties heeft.

Een andere grote rol zijn de financiën, de Hoornseweg heeft volgens de gemeente Medemblik een duidelijke rol in de verkeersstromen van een groter gebied dan enkel die van de gemeente Medemblik.

Lees ook: Bewoners Hoornseweg klaar met Medemblik: ‘jullie negeren ons gewoon’

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl