Nieuwe gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) moet voor verkeersveiligere gemeente Medemblik zorgen

Medemblik legt basis voor verkeersveiligere gemeente

MEDEMBLIK – Tijdens de raadsvergadering op 23 februari is het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) vastgesteld. Het GVVP beschrijft de verkeerssituatie in de gemeente Medemblik, geeft inzichten in trends en ontwikkelingen en geeft richting aan de gewenste verkeerssituatie.

Verkeersknelpunten

Het verkeer- en vervoerplan is in opdracht van de gemeente opgesteld door een extern adviesbureau. Alle betrokken groepen zoals raadsleden, dorpsraden en inwoners hebben op verschillende wijzen hun input kunnen leveren. Ze hebben voorstellen kunnen aandragen als het gaat om situaties die zij graag verbeterd willen zien voor voetgangers, fietsers en/of automobilisten. Deze zijn verzameld en in beeld gebracht in een interactieve kaart. Deze kaart is te vinden op onze website.

Verkeersveilige gemeente

Er zijn honderden reacties binnengekomen via de verschillende kanalen. Deze verkeerswensen variëren van het aanbrengen van een zebrapad tot het maken van een rotonde of het aanleggen van een weg.

Wethouder Harry Nederpelt: “Wij zijn dankbaar voor alle input die we hebben gekregen van onze inwoners. Een veilige verkeerssituatie is ontzettend belangrijk en dat blijkt uit de vele reacties die we hebben gekregen zowel via de enquête, tijdens de informatiebijeenkomsten als onlangs nog tijdens de commissievergadering. Nu is het zaak om goede keuzes te maken.

Maatregelenplan

De volgende fase is het maken van een maatregelenplan waarbij op basis van verschillende wegingsfactoren een prioritering van alle aan te pakken aanpassingen wordt gemaakt. Het maatregelenplan wordt eveneens begeleid door hetzelfde bureau. De raad en andere belangengroepen zullen in dit vervolgproces ook weer worden betrokken. De verwachting is dat het plan in de loop van het jaar voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad. 

Lees het volledige verkeer- en vervoerplan: https://gvvp-medemblik.ireport.royalhaskoningdhv.com/