Morgen!: ‘Wel woningbouw en een zwembad in/bij Wervershoof’

WERVERHOOF – MORGEN!,Maakt woningbouw Zeehoekterrein en zwembad wel haalbaar!! De nieuwe politieke partij MORGEN!,  voortgekomen uit PWF, PvdA en PW 2010, worstelt met de gemeentebegroting, waarin zo ongeveer alles op “halt” is gezet.Alleen zaken, waarvoor we toch financiële dekking vinden, kunnen wel doorgaan, zeggen Siem Zeilemaker, Tom Beuker en Cees Neefjes.  En bovenaan het lijstje van MORGEN! staan de woningbouw in Wervershoof en het Dorpshuis in Abbekerk. 

Over de woningbouw op het Zeehoekterrein

Het plan van MORGENvoorziet in de bouw van tenminste 120 woningen op het Zeehoekterrein. In het plan zullen daar huur- en betaalbare koopwoningen gebouwd worden voor starters, ouderen en natuurlijk in een constructie waarbij zoveel mogelijk inwoners uit Wervershoof en de gemeente aan bod kunnen komen.

Om zoveel mogelijk woningen op het Zeehoekterrein te realiseren moet het huidige zwembad gesloopt worden!

De gemeente heeft nu, en de komende jaren, geen geld voor een uitgebreid zwembad. Ook zelfs niet om het huidige zwembad te renoveren. Daarom, zeggen de drie raadsleden, wil MORGENeen goed uitgerust “Doelgroepenbad” aan de Westrand, omdat het daar goed bereikbaar is voor alle bewoners van alle kernen in onze gemeente.

Op het Zeehoekterrein zal, zodra het woningbouwplan gereed is om uit te voeren, het zwembad worden gesloopt. Dit betekent dat er veel sneller dan in andere plannen gestart kan worden met de bouw en er bovendien ook meer woningen kunnen komen!

MORGEN! wil dat er z.s.m. gestart wordt met de bouw van het Doelgroepenbad, zodat we niet zonder zwembad komen te zitten.  Dit nieuwe zwembad kan prima betaald worden door de opbrengst van het Zeehoekterrein. Dus al met al een win, win, win situatie: 1 Woningbouw op de meest korte termijn in Wervershoof. 2 Meer woningen dan in het nu voorliggende initiatief voor het Zeehoekterrein. 3 Een zwembad op de meest gewenste locatie met bovendien veel lagere exploitatiekosten op jaarbasis.