MORGEN!: ‘College, is dit toegestaan?’

MEDEMBLIK – ‘Dinsdag zag ik op de Randweg in Medemblik rond een lantaarnpaal een sandwichbord van een politieke partij, in dit geval van Forum voor Democratie.’ Zo begint Siem Zeilemaker van MORGEN! zijn schriftelijke vragen aan het college van Medemblik.

Wellicht is dit bord geplaatst met het oog op de provinciale verkiezingen. Ik ging er vanuit dat het plaatsen van borden in verkiezingstijd, met als doel het promoten van een bepaalde partij, in de gemeente Medemblik verboden was. Dit omdat het bij de gemeenteraadsverkiezingen voor plaatselijke partijen ook niet is toegestaan.

Zeilemaker: “Om deze reden heb ik dinsdagavond een melding via Fixi gedaan en gevraagd dit bord te (laten) verwijderen. Woensdag kreeg ik keurig bericht dat de melding ontvangen was en in behandeling was genomen. Hedenmorgen kreeg ik tot mijn grote verbazing via Fixi de volgende reactie:

Artikel 3 Algemene voorwaarden voor plaatsing

  1. commerciële activiteiten komen niet in aanmerking voor het plaatsen van tijdelijke reclame-uitingen, met uitzondering van:
  2. commerciële evenementen;
  3. regionale of landelijke campagnes
  4. Dit betekent dat de borden geplaatst mogen worden.”

Zeilemaker wil nu van het college weten of de verkiezingen voor de Provinciale Staten onder de regionale campagnes vallen, en of het college kan aangeven waarom en hoe er onderscheid wordt gemaakt tussen gemeenteraadsverkiezingen en provinciale verkiezingen, en wellicht ook voor de Tweede Kamerverkiezingen en Europese verkiezingen.

Tot slot vraagt Siem Zeilemaker zich af of Forum voor Democratie überhaupt wel een vergunning heeft aangevraagd bij de gemeente Medemblik om deze verkiezingsborden te mogen plaatsen.