Minimumloon gaat in juli 1,2% extra omhoog

MEDEMBLIK – Vanaf 1 juli 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog. Het minimumloon wordt elk halfjaar geïndexeerd (aangepast). Zo stijgt het mee met de cao-lonen.

Nu gaat het wettelijk minimumuurloon met 1,2% extra omhoog. Het minimumloon stijgt door deze extra verhoging naar verwachting van: op dit moment € 13,27 per uur naar minimaal € 13,43 per uur

De precieze verhoging hangt af van de halfjaarlijkse indexatie

De wetswijziging gaat naar verwachting in op 1 juli 2024. Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Eerst moeten de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel aannemen. Na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant kan de wet ingaan.