Tabaksaccijns gaat in april 2024 extra omhoog

MEDEMBLIK – De accijns op sigaretten, shag en sigaren gaat in april 2024 omhoog. De prijs van een pakje sigaretten (20 stuks) wordt met € 0,93 extra verhoogd naar een gemiddelde prijs van € 11,10. De accijns per pak shag (50 gram) gaat met € 3,60 omhoog. De gemiddelde prijs komt daardoor op € 24,14.De accijns op sigaren en cigarillo’s wordt 11% van de verkoopprijs.

Voor wie? verkopers van tabakproducenten van tabak

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 april 2024. Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.