Medemblik zoekt eigenaar van weggesleepte KIA Picanto.

Op 26 februari 2024 is op de Nieuwstraat te Medemblik een witte Kia Picanto met kenteken P-822-DH verwijderd. De auto is verwijderd omdat de Kia in een parkeerverbod stond met onderbord op de locatie waar de markt moest komen te staan. Hieronder leggen wij het vervolg uit.

Juridisch kader

Op grond van artikel 24 lid 1 onder d en 3° Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) mag een bestuurder zijn voertuig niet parkeren op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden.

En volgens artikel 170 lid 1 onder c van de Wegenverkeerswet, mogen wij voertuigen verwijderen wanneer verwijdering van het voertuig noodzakelijk is, in verband met het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen.

In artikel 170 lid 1 van de Wegenverkeerswet staat:

Tot de bevoegdheid van burgemeester en wethouders tot oplegging van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 125 van de Gemeentewet, behoort de bevoegdheid tot het overbrengen en in bewaring stellen van een op een weg staan voertuig, indien met het voertuig een bij of krachtens deze wet vastgesteld voorschrift wordt overtreden en bovendien verwijdering van het voertuig noodzakelijk is in verband met

  • a.het belang van de veiligheid op de weg, of
  • b.het belang van de vrijheid van het verkeer, ofc. het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen.

Kan de Kia Picanto opgehaald worden?

Op grond van artikel 5:30 Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft de rechthebbende tot 27 mei 2024 gelegenheid om de Kia op te halen.

Volgens artikel 5:25 lid 1 Awb geschiedt de toepassing van last onder bestuursdwang op kosten van de overtreder. Om de kosten niet te ver te laten oplopen is het wijselijk om de Kia zo snel mogelijk op te halen. Het is ook mogelijk om afstand te doen van de Kia. U geeft dan de gemeente het recht om de Kia te verkopen of te vernietigen. De kosten lopen dan dus niet verder op. Afstand doen van de Kia of een afspraak maken om het op te komen halen kan door contact op te nemen met Theo Rood Berging en Transport B.V. via het telefoonnummer, 0229 276330.

Vernietiging/verkoop van de Kia Picanto

Als de rechthebbende de Kia niet uiterlijk op 27 mei 2024 heeft opgehaald dan wordt de Kia verkocht of vernietigd. Het college mag dit doen op basis van artikel 5:30 Awb.