Ruim 11 miljoen euro voor klimaat neutraal West-Friesland

MEDEMBLIK – De aankomende drie jaar gaan de zeven gemeenten in West-Friesland een bedrag van € 11.541.329,- reserveren om de gestelde klimaatdoeleinden te realiseren. In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn gedaald als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Om dit te bereiken heeft het kabinet het beleidsprogramma Klimaat gepresenteerd.

Tekst gaat door onder de afbeelding

Het overzicht geeft inzicht in de middelen die de komende drie jaren voor uitvoering naar
Westfriesland gaat.

In 2019 werden al afspraken gemaakt in het Nationale Klimaatakkoord. Gemeenten stemden in met dit akkoord. Dit akkoord gaat nog uit van het terugbrengen van de CO2-uitstoot met 49% in 2030. Uit het Klimaatakkoord vloeien taken voort voor gemeenten.

Energieneutraal West-Friesland in 2040

Westfriesland heeft haar eigen ambitie. In het Pact van Westfriesland ligt vast dat West-Friesland in 2040 een energie neutrale regio zijn. De gemeente Koggenland heeft deze ambitie met 10 jaar uitgesteld tot 2050.

€ 5,38 miljard euro vanuit het Rijk

Om de gestelde doelen te halen moet er worden samengewerkt tussen de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten en vooral de gemeenten onderling en zullen daarvoor ook gecompenseerd moeten worden. In de periode tussen 2023 en 2030 is er door het Rijk € 5,38 miljard euro gereserveerd die geoormerkt zijn en bestemd is voor personele, en materiële kosten van gemeenten en provincies, maar ook voor regionale samenwerkingen zoals de Regionale Energiestrategie (RES) in West-Friesland.

Westfries onderzoek samenwerking Klimaattaken

Samen met de Westfriese gemeenten onderzoekt de gemeente Medemblik of en hoe er kan worden samengewerkt in het uitvoeren van deze taken. Daarbij gaat de gemeente Medemblik ervan uit dat de gemeente samen sterker staat in het realiseren van deze opgave dan wanneer dit als gemeente alleen doen. Ervaringen van de afgelopen jaren laten immers al mooie resultaten zien. Daarbij wijst de gemeente Medemblik naar onder andere het Circulair Westfriesland, Duurzaam Ondernemersloket en de RES. Hiermee werkt de gemeente Medemblik schouder aan schouders samen met gemeenten, maar ook met samenwerkingspartners.

Maar om deze taken uit te kunnen voeren moet er nog veel gebeuren in West-Friesland, uit onderzoek blijkt dat de Westfriese gemeenten ongeveer 100 Fte denken nodig te hebben om de Klimaattaken uit te kunnen voeren.

Geld vanuit het Rijk

De gemeenteraad van Medemblik heeft in november 2021 het programma Duurzaam Medemblik vastgesteld, een programma dat steunt op vijf pijlers: circulair, water & groen, elektriciteit en mobiliteit. Vanuit die pijlers werkt de gemeente Medemblik om de doelstellingen te halen. Vanuit het Rijk krijgt de gemeente hiervoor geld om een versnelling van het programma te realiseren. Medemblik kijkt hierbij vooral naar de energiearmoede en het Nationaal isolatieprogramma.

In de toekomst wil de gemeente Medemblik vooral wendbaar blijven om zo de samenwerking met de overige 6 gemeenten in West-Friesland niet op slot te zetten.

Hieronder de brief van het Rijk over de beschikbare middelen voor de uitvoeringskosten van gemeenten en provincies Bijlage-DOC-22-622406-

Loading