Medemblik wil kinderen, jongeren en volwassenen voldoende beweegvriendelijke ruimte bieden

MEDEMBLIK – In de begroting van 2022 heeft de gemeenteraad van Medemblik middelen vrijgemaakt voor de totstandkoming van nieuw speelbeleid. Medemblik wil dat kinderen, jongeren en volwassenen voldoende, gezonde en vooral beweegvriendelijke ruimte wordt geboden om te kunnen bewegen, ontmoeten en te spelen.

In 2017 heeft een gespecialiseerd bureau een analyse gemaakt van alle speelplekken en toestellen in de gemeente Medemblik. Om er achter te komen hoe de kinderen in de gemeente Medemblik zelf aankijken tegen het spelen in de buurt zijn met een aantal scholen kindergrondgangen georganiseerd. Medemblik wil nu dit breder gaan trekken om naast het spelen ook het bewegen en sporten in de buitenruimte een plek te gaan geven. Nog deze maand komt de gemeente met een enquête onder de inwoners van de gemeente Medemblik waarvan de uitkomst zal gaan worden gebruikt voor het maken van een visie en om richting te geven aan het speelruimteplan.

In de plan moet wel rekening worden gehouden met de financiële situatie van de gemeente Medemblik, het doel is dan ook om meer te bereiken maar met minder middelen. Door het inzetten van de social media hoopt de gemeente zoveel mogelijk mensen te bereiken om de enquête in te vullen. De dorpsraden en het onderwijs worden apart geïnformeerd over de aankomende enquête. Het is de bedoeling om dan in het najaar met een presentatie richting de gemeenteraad te komen waarin wordt toegelicht met welke visie het college het speelruimteplan wil gaan inrichten om dan in het vierde kwartaal met een voorstel richting de gemeenteraad te komen die hier dan over kan gaan besluiten.