Minder lichtvervuiling vanuit de Wieringermeer, Microsoft en Google gaan lichtvervuiling aanpakken

MIDDENMEER – Na overleg met Hollands Kroon over de terreinverlichting rond de datacenters op Agriport heeft Microsoft besloten om twee concrete verbeterpunten in te stellen om de lichtvervuiling die het bedrijf ‘s nachts veroorzaakt terug te brengen. De verlichting zelf op het terrein van Microsoft voldoet aan de wettelijke eisen maar zowel Microsoft als Google hebben zich bereid getoond verbeteringen aan te brengen

Microsoft gaat een onafhankelijke deskundige inschakelen die een inspectie gaat doen en het rapport dat deze deskundige met de gemeenteraad worden gedeeld. Voor AMS13 en 14 gaat Microsoft andere armaturen voor de verlichting gebruiken, deze worden amberkleurig om op deze manier de fauna te beschermen.

Google

De verlichting rondom het terrein van Google voldoet net als bij Microsoft aan de gestelde richtlijnen in de omgevingsvergunning milieu voor de bouw van het datacenter. Een gedeelte van de verlichting bij het datacenter is al sensor gestuurd. Google gaat onderzoeken waar er mogelijk verbeteringen doorgevoerd kunnen worden qua verlichting en of zij andere verlichting kunnen installeren ter bescherming van de flora en fauna in de nacht.

De verlichting rondom het terrein van Google voldoet net als bij Microsoft aan de gestelde richtlijnen in de omgevingsvergunning milieu voor de bouw van het datacenter. Een gedeelte van de verlichting bij het datacenter is al sensor gestuurd. Google gaat onderzoeken waar er mogelijk verbeteringen doorgevoerd kunnen worden qua verlichting en of zij andere verlichting kunnen installeren ter bescherming van de flora en fauna in de nacht.

Kassen

Voor de kassen gelden veel strengere eisen, deze mogen 00:00 uur en zonsondergang niet meer dan maximaal 5% licht uitstoten. Door speciale schermen te gebruiken wordt het kunstlicht tegengehouden.

Op Agriport zijn vijf glastuinbouwbedrijven gevestigd waar assimilatiebelichting wordt toegepast. Het totale glasoppervlak van deze bedrijven is ± 2.500.000 m2. Assimilatiebelichting wordt toegepast voor het verlengen van de dag (verhogen van de productie). Door het toepassen van de assimilatiebelichting (lampen) wordt het warm in de kas. In een volledig gesloten kas zullen de temperatuur en de luchtvochtigheid (Rv) te hoog worden.

Vier procent kier van een totaal belicht oppervlak van ± 2.500.000 m2 betekent een oppervlak van ± 100.000 m2 wat niet is afgedekt. Dit komt overeen met 10 Ha. Deze oppervlakte veroorzaakt de lichtvervuiling, met name bij laaghangende bewolking.

De lichtvervuiling is inherent aan de bedrijfsactiviteit en kan met de gestelde afschermingseisen niet ongedaan worden gemaakt. Het idee dat de lichtemissie erger is geworden kan juist zijn omdat het belichtte oppervlak groter is geworden.

Loading