Medemblik treft maatregelen voor betere digitale veiligheid

MEDEMBLIK – De Rekenkamer kwam afgelopen week met een onthutsend rapport over de digitale veiligheid van de gemeente Medemblik en Opmeer. Beiden hebben volgens het rapport flinke steken laten vallen en moeten nu een flinke inhaalslag maken. Samen met SSC DeSom gaat de gemeente Medemblik diverse maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.

Lees ook: Gemeentelijk informatieveiligheidsbeleid Medemblik en Opmeer niet op orde

Zo moet er een Chief Information Security Officer en een Information Security Officer komen, de vorige medewerker die deze functie vervulde is van werkgever gewisseld. Er is reeds opdracht gegeven om een wervingsactie te starten.

Externe inhuur Ciso en Iso

Maar omdat de arbeidsmarkt op dit moment erg krap is verwacht de gemeente Medemblik niet dat deze vacatures snel zijn ingevuld, daarom wordt er tot die tijd extern kennis en capaciteit ingehuurd. Het ingehuurde bureau heeft diverse taken gekregen waaronder het in gang zetten van een structurele verbetering zoals o.a. het inrichten van het controleproces gericht op de naleving van het nog te actualiseren beleid.

Maar daarnaast is de gemeente ook gestart met de herpositionering van de I-taken waardoor er een verbetering moet komen in de samenwerking en de integraliteit van de aanpak. Bij de Ondernemingsraad ligt op dit moment een voorstel om dit te realiseren.

Fysieke toegang tot het gebouw

Ten aanzien van de gemelde issues met betrekking tot de fysieke toegang van het gebouw, volgt op korte termijn voorstel om de toegangsbeveiliging van het gebouw op korte termijn aan te passen. Verder wordt dit meegenomen in het Plan van aanpak voor de toekomstbestendige huisvesting dat momenteel in ontwikkeling is.

Geen dekking maar wel directe invulling vacatures

Met de werving van een Ciso en Iso, en de inhuur van externe deskundigheid neemt het college een eerste stap richting relevante maatregelen. Het huidige team Informatie Management is door het collegebesluit van 7 juni jl. uitgebreid met 1,55 fte. Hiervoor is nu geen dekking maar de huidige situatie vraagt wel om directe invulling. In de huidige arbeidsmarkt zal directe invulling niet mogelijk zijn en daarom is inhuur noodzakelijk. De kosten daarvoor worden in de herfstnota 2022 meegenomen worden. Het college zal in de begroting 2023 voorstellen om deze kosten structureel mee te nemen.