ZZWW:”Laat Westfriezen zelf hun arts of fysiotherapeut kiezen”

WEST-FRIESLAND – Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) heeft met verontrusting kennis genomen van de plannen van het kabinet om de vrije artsenkeuze in te perken. “Wij roepen inwoners van Westfriesland op deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten te houden en bij hun zorgverzekeraar aan de bel te trekken als het die kant opgaat.

In het concept-zorgakkoord dat vroegtijdig is uitgelekt stelt het kabinet voor om de keuzevrijheid van patiënten te beperken. Zij worden verplicht naar een zorgverlener te gaan met wie hun zorgverzekeraar een contract heeft. Volgens ZZWW wordt de toch al grote invloed van de zorgverzekeraars door deze ontwikkeling nog versterkt, zonder dat de burger, als premiebetaler hier iets over te zeggen heeft. “De directe invloed van de premiebetaler is sowieso al gering, maar wordt hierdoor nog minder.

Dit plan is bedoeld om de stijgende uitgaven in de gezondheidszorg te beteugelen. “Wij begrijpen dat het noodzakelijk is om kritisch naar de uitgaven te kijken. Maar er zijn ook andere mogelijkheden om dit probleem aan te pakken. Zoals het aantal onnodige geneesmiddelen bij patiënten verminderen. Uit eigen onderzoek van ZZWW samen met de Apotheek Stede Broec blijkt dat op dit punt veel winst valt te behalen zonder dat de kwaliteit van de gezondheidszorg wordt aangetast. Helaas vond de door ons benaderde zorgverzekeraar, VGZ, het niet nodig om ons beperkte onderzoek uit te rollen over heel Westfriesland. Een gemiste kans, maar het kan natuurlijk alsnog”, aldus ZZWW.